Anders Simonsen 1817-1905

Mette Jensdatter 1816-1899

Anders Simonsen blev født i Gesten på en gård, der senere ved udstykning leverede jord til gården Villesholm. Hans far blev kaldt "æ Fynbo", for han kom fra en stor gård (4 skorstene..), Talleruplund i Tommerup ved Odense, som han havde arvet fra sine forældre. Denne gård gav han afkald på til fordel for sin kærlighed til den 10 år ældre kokkepige, som han giftede sig med. De købte så gård i Gesten. De bevarede et godt forhold til familierne på Fyn.


Anders giftede sig til en gård i Ravnholt 1838 med Mette Jensdatter. De var da hhv. 20 og 21 år gamle. Gården var på 250 tdr. land, men det meste var uopdyrket, hvilket han staks gik i gang med at ændre.


I 1855 byggede han Jensgård, der samtidig fik 192 tdr. land af jorden i Ravnholt. Den blev bygget til hans ældste søn, Jens, men han døde af tyfus i 1861 mens han var soldat, 22 år gammel. Senere overtog den næstældste søn, Simon, gården.


Efter nogle år købte Anders den 700 tdr. land store Skødebjerg i Vorbasse af grev Adam Moltke. Langt det meste var uopdyrket, så der lå et stort arbejde foran. Skødebjerg var tiltænkt en af hans døtre og svigersøn. De overtog gården i 1876.


Anders udskilte 230 tdr. land fra Skødebjerg, hvorpå han byggede en ny gård: Skødebjerg Nygaard, der stod klar i 1882. Her boede Anders og Mette så indtil 1892 og opdyrkede jorden i en sen alder. Gården blev solgt og parret flyttede til gården i Ravnholt, der var blevet overtaget af deres yngste datter og mand. 


Anders var hele sin levetid optaget af effektivt landbrug, herunder at opdyrke hede og eng. Der var rigeligt arbejde på de hundredvis af tdr. land han kommer i besiddelse af. For hans store arbejde med opdyrkningen, blev der sat en mindesten over ham og Mette i Kongenshus Mindepark, sydvest for Viborg, i 1953. 


Trods hans flid med landbrug og gårde - eller måske på grund af det - blev der trukket på Anders til adskillige offentlige hverv:

  • Medlem af Gesten Sogneråd i flere år.
  • Medlem af Ribe Amtsråd 1856-65.
  • Landvæsenskommisær i 30 år.
  • Landstingsmand 1866-78.
  • Repræsentant i Vest- og sønderjyske Kreditforening i 25 år.


Anders Simonsen blev Ridder af Dannebrog i 1888. Samme år udgav han en lille bog: "Nogle optegnelser om Andst og Gesten Sogne". Bogen blev genudgivet i 1974 af Historisk Samfund for Ribe Amt. Anders Simonsen var ligeledes aktiv omkring etableringen af Askov Højskole og Højskolebevægelsen i det hele taget. Han døde i 1905 i Lejrskov på sin søns gård. Herfra var der et følge på 50 vogne til Gesten Kirkegård, hvor han blev begravet.

Mettes far var blevet sent gift som 43-årig, så da Mette var 21, var han over 70 år og tænkte at det var på tide at komme på aftægt. Mettes forældre havde ingen sønner der kunne overtage gården, så Mette måtte, som den ældste af de 3 døtre, jo finde sig en mand i en ret tidlig alder. Det viste sig at både Mette og "æ fynbos Anders" havde sendt varme blikke til hinanden. Og sådan blev det: de blev gift og overtager gården.


Mette fødte 8 børn, hvoraf en dreng døde som 22-årig (tyfus) og en pige som 11-årig. De 6 tilbageblevne børn blev strengt opdraget og gik i hjemmeskole. Senere kom de på højskole. Et af højskoleopholdene for datteren Else Katrine i 1865 fik større konsekvenser, for her mødte hun Kirstine Straarup fra Hjarup Vestergård. De 2 blev veninder og det føte til at Else Katrines eneste bror, Simon, blev lun på Kirstine og ikke nok med det: de 2 brødre til Kirstine, Hans og Jens Straarup, blev lune på Else Katrine hhv. hendes søster, Agathe. Det resulterede i 3-dobbelt søskendegiftemål! De resterende 3 døtre blev også godt "afsat". 2 af dem blev ovenikøbet gift med fader hhv søn (af faderens 1. hustru) i Legardt-slægten.


Der var gennemgående tale om børnerige familier og det betyder, at Anders og Simon får over 100 oldebørn, hvoraf de dog oplevede de færreste.

Mette døde 82 år gammel i Ravnholt, hvor det hele begyndte. Anders overlevede hende med 6 år og dør på sin søns gård i Lejrskov.

QR-kode for denne side

Siden ajourført 23.5.2024